6/6/16

LABORATORI DE MAR

Activitat per conèixer les característiques de l'aigua marina i els efectes que la contaminació té sobre el mar.
Posada en comú de les solucions que estan a les nostres mans per pal·liar-la.

L'activitat s'articula de la següent manera:
- Presentació audiovisual per conèixer la tasca a desenvolupar al moll i els paràmetres que caldrà observar.
- Treball de camp per fer una presa de dades de l'aigua del port.
- Treball a l'aula per posar en comú les dades preses i discussió sobre el seu significat.

Durada de l’activitat: 3 hores
N. d'alumnes: Màxim 25
Preu: 159 € per grup de fins a 25 alumnes
Informació: reserves@mmb.cat
Telèfon de reserva: 93 342 99 29

DOSSIER DOCENT


Descarrega el dossierFITXA DE TREBALL


Descarrega la fitxa de treball

RESPOSTES FITXA DE TREBALLCOM FUNCIONA EL PORT

Més de 300 línies marítimes uneixen el port de Barcelona amb 400 ports d'arreu del món. Aquesta activitat permet conèixer les instal·lacions, la gestió i la importància econòmica d'un dels principals ports de la Mediterrània.

L'activitat s'articula de la següent manera:
- Presentació audiovisual sobre el Port de Barcelona, el seu funcionament i les infraestructures actuals. Hi ha 2 opcions:
  • OPCIÓ A: l'activitat econòmica del Port de Barcelona, anàlisi de l'evolució del tràfic de mercaderies i principals productes que es mouen pel Port.
  • OPCIÓ B: model de gestió del Port de Barcelona i Pla de Qualitat.
- Navegació a bord d'un llagut balear pel recinte portuari.


Durada de l’activitat: 2 hores
N. d'alumnes: Màxim 9
Preu: 84 € per grup de fins a 9 alumnes
Informació: reserves@mmb.cat
Telèfon de reserva: 93 342 99 29

DOSSIER DOCENTS


Descarrega el dossier


FITXA DE TREBALL


OBSERVEM EL LITORAL

Dels anys 40 als 90 del s. XX les onades migratòries i el turisme han deixat un litoral malmès i sobreocupat.
Actualment s'aposta per una gestió integrada que, entre altres coses pretèn recuperar i revaloritzar els valors del litoral.

L'activitat s'articula de la següent manera:
- Preparació de l'activitat amb el WebQuest Observem el litoral.
- Treball de camp a bord de la goleta Far Barcelona.
- Preparació del projecte amb la informació recollida en el treball de camp i les qüestions plantejades, caldrà desenvolupar el projecte d'exposició que es planteja al WebQuest.

Durada de l’activitat: 3 hores
N. d'alumnes: Màxim 25
Preu: 177 € per grup de fins a 25 alumnes
Informació: reserves@mmb.cat
Telèfon de reserva: 93 342 99 29

DOSSIER DOCENTS


LA NAVEGACIÓ TRADICIONAL

Fotografies: Pere de Prada
La construcció naval i la navegació han tingut històricament gran importància en el comerç i l'intercanvi cultural a Catalunya. L'alumnat aprendrà com han evolucionat els vaixells i posaran en pràctica tècniques de navegació tradicional.

L'activitat s'articula de la següent manera:
- Presentació audiovisual sobre el procés de construcció d'un vaixell tradicional.
- Taller sobre les rutes de navegació, els vaixells i els productes de comerç.
- Bateig de mar amb treball a bord d'un llagut balear.

Durada de l’activitat: 3 hores
N. d'alumnes: Màxim 25
Preu: 172 € per grup de fins a 25 alumnes
Informació: reserves@mmb.cat
Telèfon de reserva: 93 342 99 29


DOSSIER DOCENTS


Descarrega el dossier


FITXA DE TREBALL


Descarrega la fitxa de treball


RESPOSTES FITXA DE TREBALL


NAVEGA A BORD DEL FAR BARCELONA

Com es navega a bord d'un vaixell tradicional? L'alumnat navegarà per les aigües del litoral barceloní a bord de la goleta Far Barcelona (1874) participant activament en les tasques que desenvolupa la tripulació.

L'activitat s'articula de la següent manera:
- Bateig de mar a bord del Far Barcelona.
- Activitats a bord participant en les maniobres del vaixell, fent nusos mariners, interpretant la carta nàutica i el litoral barceloní, així com els aparells de navegació al pont de comandament.

Durada de l’activitat: 3 hores
N. d'alumnes: Màxim 25
Preu: 177 € per grup de fins a 25 alumnes
Informació: reserves@mmb.cat
Telèfon de reserva: 93 342 99 29


DOSSIER DOCENTS


INVESTIGUEM EL MAR

Fotografies: Pere de Prada
Activitat per conèixer les característiques de l'aigua marina i els efectes que la contaminació té sobre el mar.
Posada en comú de les solucions que estan a les nostres mans per pal·liar-la.

L'activitat s'articula de la següent manera:
- Presentació audiovisual per conèixer la tasca a desenvolupar al moll i els paràmetres que caldrà observar.
- Treball de camp per fer una presa de dades de l'aigua del port.
- Treball a l'aula per posar en comú les dades preses i discussió sobre el seu significat.

Durada de l’activitat: 3 hores
N. d'alumnes: Màxim 25
Preu: 159 € per grup de fins a 25 alumnes
Informació: reserves@mmb.cat
Telèfon de reserva: 93 342 99 29Fotografies: Pere de Prada

DOSSIER DOCENT


Descarrega el dossier


FITXA DE TREBALL


Descarrega la fitxa de treball


RESPOSTES FITXA DE TREBALL